İnsan Kaynakları

Değerlerimiz

Mafy Group olarak, Yönetim Kurulumuz ve tüm çalışanlarımızla birlikte benimsediğimiz temel değerler ve ilkelerimizi şöyle belirliyoruz:

  • İlkeli Dürüstlük: Her zaman dürüstlüğü esas alarak, hiçbir koşulda taviz vermemek.
  • Güvenilir İş Ortaklığı: Tüm paydaşlarımıza karşı güvenilir, sağlam bir iş ortağı olmak.
  • Sürekli İyileşme ve Gelişim: Her zaman daha iyiye ulaşmak için çaba göstermek ve sürekli gelişim göstermek.
  • Kişisel Gelişime Destek: Her çalışanın kişisel ve profesyonel gelişimine destek olmak ve teşvik etmek.
  • Müşteri Memnuniyeti: Müşterilerimizin beklentilerini en üst düzeyde karşılayarak, onların memnuniyetini sağlamak.
  • Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi: Dünya kaynaklarını etkin bir şekilde kullanarak, sürdürülebilirlik ilkesine bağlı kalmak.

Kalite Yönetimimiz

Mafy Group'un öncelikli hedeflerinden biri, birinci sınıf ürünleri temin etmek ve mükemmel hizmet sunmaktır. Kalite, kimliğimizin temel taşlarından biri olup, yeniliğin yanı sıra süreklilik arz eder. Müşteri memnuniyetini garanti altına almak, Mafy Group'un temel misyonlarından biridir. Bu misyonun sürekliliğini sağlamak adına Kalite Kontrol Departmanı aktif olarak çalışmaktadır ve bu çabalar neticesinde ürün kalitesinin arttırılması hedeflenmektedir.

Üstün kaliteli üretim ve dağıtım ağımız, titizlikle eğitilmiş personel tarafından yönetilmektedir. Bu bağlamda, şirket içi ve dışı eğitim programları düzenlenerek çalışanların bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine büyük önem verilmektedir. Mafy Group'un üst yönetimi, kalite yönetim ağının genişletilmesi ve sürekliliğinin sağlanması için gerekli desteği ve kaynakları sağlamaktadır.

Etik Davranış Kurallarımız

 

Mafy Group'un değerleri arasında, çalışanların adil ücret alma hakkına saygı duymak önceliklidir. Bu, yasal hakların yanı sıra çalışanların ve ailelerinin kaliteli bir yaşam sürmelerini sağlayacak adil ücretlerin temin edilmesini içerir. Ayrıca, işe alımlarda ve iş ortamında eşitlik ilkesine büyük önem verilir, herhangi bir ayrımcılık yapılmaz ve herkes için eşit fırsatlar sunulur.

Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için işletmelerimizde ve depolarımızda risk değerlendirmesi yapılır ve gerekli önlemler alınır. Çevreye zarar vermeyi önlemek için çeşitli tedbirler alınır ve doğal kaynakların korunmasına özen gösterilir.

Mafy Group'un ana hedeflerinden biri, birinci sınıf ürünlerin tedarik edilmesi ve mükemmel hizmetin sunulmasıdır. Kalite, şirket kimliğinin temel direği olup, müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamak adına Kalite Kontrol Departmanı aktif olarak çalışmaktadır. Ürün kalitesinin arttırılması için çeşitli çalışmalar yürütülür ve çalışanların eğitimi büyük önem taşır. Mafy Group'un üst yönetimi, kalite yönetim ağının sürekli olarak genişletilmesi ve güçlendirilmesi için gerekli desteği sağlar.